Logo Eurosolar

Contact

Tobias Jaletzky

Tobias Jaletzky

Managing Director

Tobias.Jaletzky[at]eurosolar.de

Lina Hedwig

Lina Hedwig

Project Manager

lina.hedwig[at]eurosolar.de

Annette Geers

Annette Geers

Accountant

info@eurosolar.org

Ute Mächler

Ute Mächler

Design Editor

info@eurosolar.org

Steffen Otzipka

Steffen Otzipka

Project Manager

steffen.otzipka[at]eurosolar.de

Christoph Trimborn

Christoph Trimborn

Project Assistant

ires@eurosolar.de