Logo Eurosolar

Contact

Tobias Jaletzky

Tobias Jaletzky

Managing Director

tobias.jaletzky[at]eurosolar.de

Christoph Trimborn

Christoph Trimborn

Project Manager

christoph.trimborn[at]eurosolar.de

Steffen Otzipka

Steffen Otzipka

Project Manager

steffen.otzipka[at]eurosolar.de

Ute Mächler

Ute Mächler

Design Editor

info@eurosolar.org

Annette Geers

Annette Geers

Secretary

info@eurosolar.org

Wera Tschekorsky Orloff

Wera Tschekorsky Orloff

Accountant

info@eurosolar.org